Araştırma, 1989 ile 1993 yılları arasında doğan 12 yaşındaki yaklaşık 2 bin ikiz çocuk üzerinde yapıldı.

Öğrenim süresince uygulanan testler için ikiz öğrenciler aynı sınıfta, farklı sınıflarda ve öğrenimin bir bölümünde aynı sınıfta olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Testler sonucunda, aynı sınıfta veya ayrı sınıflarda okuyan, erkek veya kız ikizlerin başarıları arasında kayda değer bir farklılık görülmedi.

Araştırmacılar, okulda ikiz çocuklarını ayırıp ayırmama seçeneğinin öğretmenler, ebeveynler ve çocukların kendilerine bırakılması gerektiğini söylediler.
 
AFP