Prof. Dr. Sevil Atasoy

Türkiye’de adli bilim denildiğinde akla gelen ilk uzman olan Prof. Dr. Sevil Atasoy öncülüğünde adli tıp alanında eğitimler veren Üsküdar Üniversitesi, bu alanda yine önemli çalışmalar gerçekleştirecek bir merkez kurdu. Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, ileri düzeyde uygulama ve araştırma çalışmalarının yanı sıra bu alanda uzmanlar yetişmesi için çalışmalar yürütecek.
 
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy öncülüğünde adli bilimler eğitimi veren Üsküdar Üniversitesi, bünyesinde açtığı Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirecek.

İleri düzeyde uzmanlık kursları açılacak

Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, uygulama ve araştırma konularında ileri düzeyde uzmanlık kurslarına, seminerlere, çalıştaylara, kongrelere ve sempozyumlara ev sahipliği yapacak. Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar ile adli bilimler ve adli tıp konusunda üniversiteye disiplinlerarası iş birliği ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilirkişilik yapılarak adalete hizmet edilmesi, eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi ve araştırmalar kazandırılması amaçlanıyor.

Uluslararası organizasyonlarla iş birliği yapılacak 

Merkezde öğrenciler ilgili eğitim, proje ve seminerlere yönlendirilecek. Adli bilimler ve adli tıp alanında araştırma yapacak olan öğrenci ve akademisyenler için kaynak ve rehberlik sağlanacak, uygulama ve araştırma çalışmaları sonrası elde edilen bilimsel ve teknik bulgular bir araya getirilerek bilimsel dergi, kitap, bültenlerde yayınlanacak. Çalışma alanında Türkiye dışında bulunan araştırma ve eğitim kuruluşlarının yanı sıra uluslararası organizasyonlar ile iş birliği sağlanacak.

Yetkili adli mercilere görüş bildirilecek

 Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi; mahkemeler ile hakimliklere, savcılıklara, kolluk kuvvetlerine, tüzel ve gerçek kişilerin talep ettiği adli bilimler ve adli tıp ile ilgili konularda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilimsel ve teknik görüş bildirmeyi de amaçlıyor. 

Delillerin önemi vurgulanacak 

Adli Bilimler ve Adli Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, delillerin önemini vurgulayan farkındalık kampanyaları gibi ulusal boyutlu faaliyetlerin yanı sıra alanda şu önemli çalışmaları da gerçekleştirecek;Ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, bilirkişilik hizmetini güçlendirecek sosyal politikaları destekleyici çalışmalarda bulunulacak, bu politikalara paralel stratejik eylem planları uygulanacak ve geliştirilecek,Adli bilimler ve adli tıp alanında geliştirici eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek,
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde araştırma, uygulama ve yayın çalışmaları gibi etkinliklerde bulunulacak,
Merkez bünyesinde yapılan çalışmalar akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşılacak,
Kamuyu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri yapılacak, canlı programların yanı sıra ilgili bireyler için gerektiğinde uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.