Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfı desteğiyle organize edilen ve lisansüstü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Tasavvuf Araştırmaları Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun bildiri kitabı yayımlandı.

Sempozyuma, Türkiye’nin yanı sıra aralarında Çin, Japonya, Lübnan, Almanya, İran, Amerika ve Malezya’dan lisansüstü öğrenciler katıldı. Üç gün süren sempozyumda toplam 61 öğrenci bildirisinden 37’si seçici kurul tarafından tespit edilip kitaplaştırıldı.

Kitabın içeriğinde North Carolina Chapel Hill Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümünden Doç. Dr. Juliane Hammer’ın “Tanınabilir ve Tanımsız: Dinî Akademik Çalışmalar Üzerine Düşünceler”; Doç. Dr. Atıf Khalil’in “İbn Arabi: Sufi Metafiziği ve Ölüme Yakın Tecrübe”, Prof. Dr. Kenan Gürsoy’un “Tasavvuf ve Bir Medeniyet Tasavvuru”, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç’ın “Osmanlı Dönemi Tasavvuf Düşüncesi ve Çalışmalarının Önemi” başlıklı konuşmaları yer aldı.

Kitapta bu konuşmaların yanı sıra çeşitli ülkelerden lisansüstü öğrencilerinin tasavvuf alanındaki akademik çalışmaları da yer aldı.

Kitap hakkında bilgiler:

Yayın Tarihi: 2020

ISBN: 978-605-9596-30-5

Baskı sayısı: 1. Baskı

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 348

Yayınevi: Üsküdar Üniversitesi Yayınları

 


Kitaba erişmek için: https://uuyayinlari.com/i-uluslararasi-tasavvuf-arastirmalari-lisansustu-ogrenci-sempozyumu-bildiri-kitabi