İlk temaslar, geçtiğimiz sene 2019 Kasım ayında, Ganire Paşayeva’nın Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü ve Kerim Vakfını Bakü’ye daveti sırasında gerçekleşmiş, Üsküdar Üniversitesi Heyeti adına Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut Azerbaycan Enstitüsünde çeşitli konferanslar vermiş, heyetle birlikte temaslar yürütmüştü. Nihai süreç iki Üniversite arasında akademik işbirliğini yapılandırmak üzere resmi bir protokolün tesisi ile 10 Aralık Perşembe günü somutlaştırıldı. Protokol imza töreni Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörlüğü adına Dr. Ehmed Niyazov idaresinde gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Senato Toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmaya Konuk ve Niyazov ’un yanı sıra Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Elif Erhan, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi F. Cangüzel Güner Zülfikar, Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reşat Öngören, Kerim Vakfı adına Kerim Güç katıldı. Protokol imza töreninde iki kurum arasında planlanan işbirliği süreçlerini ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 

Prof. Konuk iki ülkenin kardeş olduğunu vurguladığı konuşmasında bu işbirliğinin her iki ülke açısından uzun yıllardır beklenen ve özlenen sonuçlar doğuracağına inancını ifade etti. Tasavvuf kültürünün farklı disiplin ve görüşler açısından birleştirici dili üzerinde duruldu; Azerbaycan’ın, Türkiye için ortak dil ve kültür coğrafyası olarak birçok araştırmaya kaynaklık edeceği görüşü paylaşıldı. Dr. Niyazov törende, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü Rektörü Dr. Akil Şirinov adına, imzalanan ortaklaşa protokolün hayırlı sonuçlar doğurması konusundaki dileklerini ve kalbi teşekkürlerinin Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a iletilmesini istedi.  İşbirliği protokolünün, Azerbaycan’ın içinden geçtiği bu tarihi sürece denk gelmesinin önemi üzerinde duruldu, protokolün kısa orta ve uzun vadede gerçekleşmesi planlanan çeşitli yönleri değerlendirildi. Üniversiteler arasındaki ilk çalışmalar, 2020-2021 yılı Bahar Döneminde karşılıklı dersler verilmesiyle başlayacak.

Toplu fotoğraf çekimi ardından protokol imza töreni sona erdi.