İstanbul'da, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfınca Üsküdar Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif TBMM'de kabul edildi.
ÖSYM'nin yeniden yapılandırılmasını öngören "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Komisyon, teklifi alt komisyon metni üzerinden görüştü. Teklif genel kurulda görüşülecek.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KURULUYOR

Teklifle, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara Bilge Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve Gedik Üniversitesi adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kurulması da öngörülüyor.

Üsküdar Üniversitesi, en iyi hazırlık yaparak komisyona sunalan 3 üniversiteden biri oldu.

Tüm lise ve dengi okul mezunları, Polis Meslek Yüksekokulları ileÂÂÂ  akademilerine girebilecek. Yürürlükteki düzenlemeye göre, "genel lise, erkekÂÂÂ  teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul" mezunları bu okullara girebiliyorlardı.

ÖSYM'ye 260, YÖK'e de 35 kadro tahsis edilecek. Bazı mevcutÂÂÂ  üniversitelere de kadrolar verilecek.

TEKLİF 2010 YILINDA SUNULMUŞTU

İstanbul'da, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfınca Üsküdar Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı, TBMM Başkanlığına 2010 yılında sunulmuştu.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, üniversite; İnsan ve Toplum Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve İletişim Fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinden oluşacak.

İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı Başkan'lığını Prof. Dr. Nevzat Tarhan yapıyor.