ÖSYM'yi yeniden yapılandıran "Ölçme Seçme ve  Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" Resmi  Gazete'de yayımlandı.

İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından İstanbul'da kurulması planlanan Üsküdar Üniversitesi artık resmen kuruldu.

Amaca uygun üniversite kurmak vizyonuyla 2008 Eylül ayında çalışmalarına başlanan Üsküdar Üniversitesi resmi gazetede yayınlanarak resmen kuruldu.

Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı amacıyla yola çıkan; bilim, sağlık, turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırmayı hedefleyen Üsküdar Üniversitesi, 2011 - 2012 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanının onayının ardından kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

03 Mart 2011 Perşembe günü 27863 sayılı resmi gazeteye göre;

"Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun

Kanun No. 6114
Kabul Tarihi: 17/2/2011

MADDE 12 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
Üsküdar Üniversitesi

EK MADDE 137 - İstanbul'da İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Üsküdar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

 1. Psikoloji Bölümü
 2. Felsefe Bölümü

b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

 1. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü
 2. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

 1. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü
 2. Hemşirelik Bölümü
 3. Sosyal Hizmet Bölümü

ç) İletişim Fakültesinden,

 1. Kültür Yönetimi
 2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

d) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

 1. Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon Bölümü
 2. Zihinsel Engelli Özel Eğitim Bölümü
 3. İleri Yaş Bakım Hizmetleri Bölümü
 4. Psikiyatrik Sağlık Gübenliği Yardımcı Hizmet Bölümü

e) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 

f) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

g) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur."

Denildi.

Öte yandan aynı kanunda; "İstanbul Gelişim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Bilge Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve Gedik Üniversite'lerinin de kurulmasına karar verildi.


VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KURULACAK

Kanunla ayrıca, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa  Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bursa Orhangazi Üniversitesi, Ankara Bilge  Üniversitesi, Ankara'da Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Altın Koza Üniversitesi ve  Gedik Üniversitesi adlarıyla yeni vakıf üniversiteleri kurulacak.

Tüm lise ve dengi okul mezunları, Polis Meslek Yüksekokulları ile  akademilerine girebilecek. Daha önce, "genel lise, erkek teknik öğretim, kız  teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul" mezunları bu okullara  girebiliyorlardı.

ÖSYM'ye 260, YÖK'e de 28 kadro tahsis edilecek. Bazı mevcut  üniversitelere de kadrolar verilecek.

İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı Başkan'lığını Prof. Dr. Nevzat Tarhan yapıyor.

Şaban Özdemir (NPGRUP) - A.A