Üsküdar Üniversitesi'nin kurulmasına ilişkin kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından mütevelli heyeti toplantısı bugün gerçekleştirildi.

3 gündem maddesiyle toplanan üyeler oy çokluğuyla mütevelli heyeti başkan olarak Ahmet Furkan Tarhan'ı, Yükseköğretim Kurulu'na sunulmak üzere de Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ı vekâleten Rektör olarak seçti.

Amaca uygun üniversite kurma vizyonuyla 2008 Eylül ayında çalışmalarına başlanan Üsküdar Üniversitesi'nin resmen kurulduğuna ilişkin kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından çalışmalara hız verildi. Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı (İDER) Vakfı merkezinde bir araya geldi. 

Toplantıya İDER Vakfı yönetim kurulundan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Uğur Canbolat, Necmettin Gürsoy, vakfın mütevelli heyeti üyelerinden; Dr. Oğuz Tan, Dr. Semra Kaya Baripoğlu, Yakup Topsöğüt, ile Üsküdar Üniversitesi mütevelli heyeti üyelerinden de Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım, Mevlüde Vuslat Bekaroğlu, Ramazan Çelik, Mustafa Şevki Kavurmacı, Adnan Tanrıverdi ile Ahmet Furkan Tarhan katıldı. 

 Prof. Dr. Mehmet Zelka'nın üniversite'nin çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdiği toplantıda sunumun ardından mütevelli heyeti toplantısını idare etmek üzere bir divan oluşturuldu. Toplantının divan başkanlığına Ahmet Tanrıverdi, sekreterliğine ise Ahmet Furkan Tarhan seçildi. 3 gündem maddesinin görüşüldüğü heyet toplantısında 3 madde de karara bağlandı. 

 Oy çokluğuyla üniversite mütevelli heyeti başkanlığına Ahmet Furkan Tarhan, üniversiteye vekâleten rektör olarak da Prof. Dr. Nevzat Tarhan seçildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.
 
Şaban ÖZDEMİR(NPGRUP)